Tất cả các thành viên tại s666 nếu lỗ ròng hàng tháng đạt từ 500k trở lên đều có thể tham gia hoạt động , tiền thưởng lên đến 388.888k .Ngày quyết toán 00:00:00 từ ngày 1 đến ngày 30 hàng tháng , điều kiện và điều khoản sẽ được nêu bên dưới vì thế thỏa sức cá cược .

捕鱼内容.jpg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.