Xin chào khách hàng thân mến .Xổ số tại s666 đã quyết định mở phòng hội nghị các thành viên . Yêu cầu tương ứng tại các cấp bậc như sau : Cấp bậc hội nghị bao gồm từ vip 1 đến vip 6 , thời gian đăng kí hoạt động áp dụng vào ngày 30-31 hàng tháng .Nếu mỗi tháng cấp bậc trong phòng hội nghị không thay đổi sẽ được số tiền thưởng tương ứng.

8.jpg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.