Tất cả các thành viên của s666 chỉ cần chia sẻ bài viết quảng cáo s666 kèo theo hast tag #s666 lên tường của facebook ,zalo, tiktok,wechat… ở chế độ công khai ,thời gian chia sẻ bài viết được treo tối thiểu 24h. Sau 24h liên hệ chuyên viên sẽ nhận được phần thưởng hấp dẫn lên đến 1288k.

6.jpg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.